Biz Tech web portal powered by vidi logo2

Srce predstavilo novi program za obrazovanje IT specijalista u Hrvatskoj Istaknuto

Zgrada Srca i CARNeta u Zagrebu Zgrada Srca i CARNeta u Zagrebu

Sveučilišni računski centar (Srce) predstavio je novi obrazovni program edu4IT - program obrazovanja i certificiranja za IT-specijaliste u Srcu. Na predstavljanju su sudjelovali dr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj Sveučilišnog računskog centra, red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, Sabina Rako, voditeljica Programa obrazovanja i certificiranja za IT-specijaliste, predstojnica Sektora za obrazovne usluge Srca. 

"Zbog brzine razvoja tehnologije i još bržeg rasta očekivanja korisnika, znanja s kojima informatički stručnjaci 'izlaze' iz sustava visokog obrazovanja, pa čak i praktična znanja i iskustva koja steknu tijekom rada, često nisu dovoljna da uspješno obavljaju svoje poslove u radnim sredinama gdje trenutno rade. Akademska i istraživačka zajednica sigurno je radna sredina koja ima izuzetno visoka i inovativna očekivanja od svojih informatičara", naglasio je dr.sc. Zoran Bekić i nastavio: "Srce je, stoga, osmislilo modularni obrazovni program koji IT stručnjacima omogućava da provjere, upotpune i razviju svoja praktična znanja i vještine. Pri tome smo se prvenstveno oslonili na znanja i iskustvo naših današnjih stručnjaka u Srcu, ali i na bogatu tradiciju, npr. iz 70-ih godina kada je Srce otvaralo prostor široj primjeni informacijske tehnologije u Hrvatskoj ili iz 90-ih godina kada su se u Srcu za praktičan rad s novim internetskim tehnologijama osposobljavale prve generacije IT stručnjaka".

Moderna sveučilišta, visoka učilišta ili istraživački instituti danas više ne mogu uspješno funkcionirati bez napredne, ponekad i avangardne e-infrastrukture. Stoga je pred IT timovima u tim institucijama sve više izazova vezanih uz održavanje takve infrastrukture i zadovoljavanje inovativnih potreba nastavnika, studenata i istraživača. Koja su sve znanja danas potrebna IT stručnjacima, koje su specifičnosti primjene novih tehnologija u obrazovanju i znanosti, kako znanja i vještine održavati aktualnima? Pomoć i neke odgovore nudi Srce kroz svoj novi obrazovni program edu4IT.

Polazeći od svoje tradicije u području obrazovnih programa za IT stručnjake, ali i aktualnih potreba sustavnog obrazovanja i kontinuiranog usavršavanja IT stručnjaka zaposlenih u IT službama ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj Srce je osmislilo i započinje provedbu novog, cjelovitog obrazovnog programa - edu4IT - programa obrazovanja i certificiranja za IT-specijaliste. Vjerujemo da će ovaj obrazovni program biti interesantan i IT stručnjacima izvan akademske zajednice.

"Za fakultete i akademije Sveučilišta u Zagrebu, za sve ustanove iz sustava visokog obrazovanja i znanosti izuzetno je važno da njihove IT službe imaju stručni oslonac i podršku iz institucija kao što je Srce, između ostalog zato što se funkcioniranje IT infrastrukture tih ustanova u velikoj mjeri oslanja na elemente nacionalne e-infrastrukture i IT usluge kao što su ISVU, AAI@EduHr ili CRO-NGI, koje razvija i održava Srce", rekao je na predstavljanju prorektor Sveučilišta u Zagrebu i, u prethodnom razdoblju, višegodišnji dekan i prodekan Muzičke akademije red. prof. art. Mladen Janjanin.

Program koji predstavlja Srce, jedinstven je u Hrvatskoj i nudi mogućnost dodatnog stručnog obrazovanja i stjecanja znanja i praktičnih vještina, a koji vrlo često (bez obzira na prethodno obrazovanje i iskustvo) nedostaju zaposlenicima IT službi kako bi uspješno obavljali svoje, sve izazovnije, zadaće u konkretnim uvjetima i okruženjima u svojim institucijama. Integralni dio programa je i sustav certificiranja, koji i polaznicima novog obrazovnog programa ali i svima drugima omogućava da provjere i certificiraju razinu svojeg praktičnog znanja.

"Prilikom izrade programa velika je pozornost posvećena modularnosti programa tj. prilagodljivosti potrebama korisnika u smislu mogućnosti odabira elementa programa – tečaja, kratkog predavanja ili ispita ovisno o trenutačnim potrebama i željama polaznika. Prilikom izrade obrazovnih materijala, osim teorijskih aspekata, osigurana je odgovarajuća zastupljenost zadataka i vježbi kroz koje polaznici stječu praktična znanja i vještine" naglašava Sabina Rako.

U razradi programa obrazovanja uzete su u obzir i potrebe polaznika vezane uz način održavanja nastave. Tako će se tečajevi održavati u mješovitom obliku nastave (engl. blended learning) – dio sadržaja bit će polaznicima dostupan online preko sustava za e-učenje ili sustava za webinare, a praktični će se dio održavati u učionici uz stručno vodstvo predavača. Ovakav način održavanja nastave doprinosi fleksibilnosti procesa učenja i pospješuje ishode učenja. Nastava se održava na hrvatskom jeziku, po materijalima koje je pripremilo Srce.
U okviru programa obrazovanja će se isto tako održavati kratka predavanja kroz koja će se prikazati aktualne novosti iz područja sistemske administracije, ali i primjeri dobre prakse iz akademske i istraživačke zajednice, a sve s ciljem kvalitetnije i brže razmjene znanja.

Program edu4IT ima tri razine:
- Sistemski administrator 1
- Sistemski administrator 2
- Sistemski administrator 3

Razina Sistemski administrator 1 obuhvaća teme iz osnova administracije operacijskih sustava Windows i Linux na klijentskim računalima i poslužiteljima.

Proširenje prve razine predstavlja razina Sistemski administrator 2, kojom su, osim naprednijih tema iz sistemske administracije operacijskih sustava Windows i Linux obuhvaćene i teme iz osnova računalnih mreža i administracije baza podataka. U okviru ove razine programa predviđeni su i izborni tečajevi kroz koje polaznici mogu steći specifična znanja vezana uz područje virtualizacije, mrežne sigurnosti, osnova programiranja u ljusci te programiranja u programskim jezicima PHP, Python i Pearl.

Razina Sistemski administrator 3 predstavlja najvišu razinu programa obrazovanja. Ovom razinom obuhvaćene su teme vezane uz projektiranje, optimizaciju, nadzor i automatizaciju sustava kao i naprednije teme iz područja računalnih mreža i administracije baza podataka.

Zadovoljavanjem svih predviđenih uvjeta za pojedinu razinu programa, polaznici će steći odgovarajući certifikat Srca. Ovim certifikatom potvrđuju se ne samo teorijska znanja nego i praktična - za stjecanje certifikata Srca uz polaganje odgovarajućih ispita predviđena je i izrada završnog zadatka.

Stjecanje certifikata Srca, uz prethodno zadovoljavanje uvjeta, bit će omogućeno i osobama koje nisu pohađale program obrazovanja za IT-specijaliste u Srcu već su stekli odgovarajuću razinu znanja ili radnim iskustvom ili prethodnim usavršavanjima. Valjanost certifikata Srca je tri godine od datuma izdavanja. Nakon isteka certifikata polaznici će imati mogućnost obnavljanja certifikata kroz sustav bodovanja sudjelovanja na stručnim događanjima u organizaciji Srca.
Prva razina programa, Sistemski administrator 1, započinje s održavanjem u ponedjeljak, 9. studenoga 2015. godine.

na vrh članka

Više...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next