Menu

Istraživanje o položaju ženskih CIO-a u Hrvatskoj Istaknuto

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach

Kao uvod u objavu popisa 50 najutjecajnijih žena u hrvatskom IT-u na godišnjoj konferenciji ICT Gold Awards u organizaciji našeg portala profesorica Mirjana Pejić Bach sa Katedre za informatiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu prezentirala je rezultate ITBIU (Information Technology Business Unit, naše analitičko-istraživačke jedinice) istraživanja o CIO-ima u Hrvatskoj, s fokusom na položaju žena na vodećim pozicijama u domaćem IT-u.

Sveobuhvatno istraživanje provedeno je kroz tri vremenska perioda, u mjesecu rujnu 2013., 2015. i 2016. godine, na uzorku 458 ispitanika iz velikih i srednjih organizacija u Hrvatskoj.

Među ispitanicima njih ukupno 40% ima visoku stručnu spremu, 20% višu, a njih 10% posjeduje magisterij ili doktorat. Prosječna dob ispitanika je 37 godina i prosječan radni staž kao CIO je 9 godina. U ukupnom uzorku tek je 10% žena, tj. njih 50.

Prosječna dob žena na vodećim pozicijama u hrvatskom IT-u je 43 godine, dok je prosječna dob muškaraca 40 godina. Pri čemu je čak 49% tih žena dulje od 10 godina na vodećoj poziciji, a u slučaju muškaraca, toliko se dugo na takvoj poziciji zadržalo njih 30%.

Žene na vodećim IT pozicijama najčešće su završile varaždinski Fakultet organizacije i informatike – u 32% posto slučajeva. Slijede ekonomski fakulteti i PMF, s 18% za svaki, a najrjeđe dolaze sa elektrotehničkih fakulteta, njih tek 7%. Muškarci pak najčešće dolaze s elektrotehničkih fakulteta – njih 28%. Slijede ekonomski fakulteti s 22%, FOI 13% i konačno PMF s tek 3% muškaraca na vodećim pozicijama u hrvatskom IT-u.

Vidi se iz ovoga da su uz informatičke i elektrotehničke fakultete vrlo prisutni i ekonomski fakulteti kao izvori kandidata koji se zapošljavaju u informatičkoj industriji.

Rukovodeće žene u IT-u u prosjeku rade u većim organizacijama nego muškarci. Prosječna veličina organizacije u kojima su žene na vodećim pozicijama u IT-u je 3385 zaposlenika, dok su muškarci na istim pozicijama u organizacijama od prosječno 477 zaposlenika. Žene kao direktorice informatike uglavnom rade u velikim privatnim i privatiziranim tvrtkama (40%) i u državnim tvrtkama i organizacijama (26%). Muškarci dominiraju na rukovodećim IT pozicijama podružnica multinacionalnih kompanija (13%), kao i u privatnim tvrtkama nakon 1990. godine. Ženama su u podjednakoj mjeri nadređeni glavni (CEO) i financijski (CFO) direktor tvrtke ili organizacije, u 28% slučajeva za obje situacije, dok je muškarcima najčešće nadređen glavni direktor – u 49% slučajeva.

Na pozicijama odlučivanja o IT-u kao konkurentskoj prednosti u državnim poduzećima češće se nalaze žene, u čak 73% slučajeva. Muškarci su na takvim pozicijama u 60% posto slučajeva. No, na istoj poziciji u podružnicama multinacionalnih kompanija i mlađim privatnim tvrtkama (nakon 1990.) prevladavaju opet muškarci.

U postupku zapošljavanja novog kadra, čini se da se pritisak općenito češće vrši na žene nego na muškarce. U državnim tvrtkama i organizacijama tu je vrstu iskustva potvrdilo 18% žena i 13% muškaraca, dok je u privatnom sektoru to potvrdilo 15% žena i 5% muškaraca. No, ovaj podatak treba promatrati s rezervom, jer postoji mogućnost faktora neiskrenog odgovaranja.

Žene i muškarci su podjednako zadovoljni svojom nagradom za rad – i kod jednih i kod drugih prosječna ocjena nagrade je 3. Žene u 51% slučajeva smatraju da su njihova znanja i vještine u potpunosti iskorišteni u njihovoj organizaciji, dok muškarci to smatraju u 39% slučajeva. 63% ispitanih žena i 64% muškaraca u položaju je da samostalno odlučuje o prioritetu zadataka i projekata.

U podjednakoj mjeri i muškarci i žene nose odgovornost implementacije novih tehnologija – 88% žena i 89% muškaraca. Isto vrijedi i za odgovornosti vezane za sigurnost IT sustava, koju obavlja 86% ispitanih žena i 87% ispitanih muškaraca.

Žene češće rade na reinženjeringu poslovanja s ciljem nižih troškova – u 70% slučajeva, dok je kod muškaraca to slučaj kod 62% ispitanika. Isto tako, i na strateškim odlukama i pripremi podataka češće rade žene – u 57% slučajeva, od muških je ispitanika takvu ulogu potvrdilo njih 48%.

Što se tiče suradnje s upravom i korisnicima, muškarci su generalno zadovoljniji od žena sa suradnjom s direktorom. Zadovoljstvo u toj suradnji izrazilo je 64% muškaraca i 62% žena. Žene su, međutim, zadovoljnije u suradnji s korisnicima nego muškarci, što je potvrdilo 65% ispitanih žena i 60% muškaraca. Možemo iz toga također pretpostaviti da su žene općenito zadovoljnije suradnjom s korisnicima, nego s direktorima, dok je kod muškaraca situacija obrnuta, mada govorimo zapravo o sitnim razlikama.

Žene su, u 67% slučajeva, zadovoljnije od muškaraca (63%) međuljudskim odnosima na poslu. Po pitanju omjera posla i privatnog života, opet su žene zadovoljnije od muškaraca, ali tek u 49% slučajeva prema 38% muških ispitanika. I tu svakako treba primijetiti da većina ispitanika, bez obzira na spol, nije zadovoljna tim omjerom. Slično je i s mogućnostima dodatnog obrazovanja, s kojima također većina nije zadovoljna, ali u ovom su slučaju ipak muškarci nešto zadovoljniji – njih 43% naspram 37% ženskih ispitanica.

Na ovo se logično nadovezuje podatak da bi većina ispitanika mijenjala omjer posla i privatnog života, pogotovo među muškarcima, kojih je 57% izrazilo takvu želju, naspram 51% žena koje također tako misle.

Muškarci i žene se u podjednakoj mjeri slažu da u svojim organizacijama raspolažu premalim budžetom za IT (Ž: 70% i M: 68%), kao i da je nedovoljno dobra percepcija informatičara unutar organizacije u kojoj rade (Ž: 61% i M: 62%).

Istraživanje je pokazalo i da 15% muškaraca na CIO položajima smatraju da imaju šanse postati članovima uprave u sljedećih pet godina, dok među ženama na istim i sličnim pozicijama to smatra njih 12%. Što se tiče planova u narednih pet godina, 11% muškaraca i 5% žena na CIO pozicijama namjerava pokrenuti vlastiti posao, dok je 49% žena i 54% muškaraca reklo da želi ostati na postojećem radnom mjestu uz poboljšanje uvjeta.

Jedan od najvažnijih segmenata poslovanja su CIO vještine, koje nisu samo tehnološke. Među tri najvažnije vještine i kod muškaraca i kod žena pojavile su se iste tri: razumijevanje poslovanja organizacije, tehnološka znanja i komunikacijske vještine. Međutim, većina žena (94%) smatra da je razumijevanje poslovanja organizacije najvažnija vještina, dok većina muškaraca (88%) to misli za tehnička znanja.

„Žene su izuzetno prisutne u informatičkoj industriji i imaju jako veliku ulogu. Međutim, nisu uvijek dovoljno vidljive, a treba ih učiniti vidljivima jer postižu nevjerojatne rezultate. Želimo napraviti fokus na sjajne rezultate žena u informatici, pokazati što naše dame postižu kao znanstvenice, kao poduzetnice, kao vlasnice, direktorice, isto tako i kao korisnice – jer da nema korisnika ne bi bilo ni sjajnih IT rješenja. Želimo inspirirati i ohrabriti mlade ljude, pogotovo žene, da se uključe u IT, u kojem više nego u drugim industrijama imaju prilike napredovati zahvaljujući svojim znanjima i vještinama. I konačno, želimo promijeniti percepciju hrvatske IT industrije, koja je generalno viđena kao muška industrija. Međutim, djevojke su tu, dame su tu i učiniti ih vidljivima cilj je cijele ove priče.“, zaključila je profesorica Mirjana Pejić Bach.

921b88163feb5b9843c05a405b673af0 XL

na vrh članka

Više vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

 

Biz Tech web portal by vidi20.jpg