Menu

Istraživanje: 95 posto kompanija planira nabaviti novu tehnologiju u ovoj godini Istaknuto

Izvor: Pixabay.com Izvor: Pixabay.com

Čak 95,45% tvrtki obuhvaćenih istraživanjima planira nabavku novih tehnologija u tekućoj godini te očekuje budžete na približno jednakoj ili povećanoj razini u odnosu na prethodnu godinu. Information Technology Business Unit (ITBIU), analitičko-istraživački odjel poslovnog IT portala ITBizCrunch.com provodi obuhvatno istraživanje o ulaganjima u tehnologije čiji će rezultati izaći potkraj godine.

Zaključke dijela istraživanja iznosimo već sada kako bismo prikazali predviđanja CIO menadžera za tekuću godinu. Iznosimo predviđanja po pitanju spremnosti nabavke novih tehnologija, utjecaja područja IT tehnologija na djelatnost u kojoj posluju te očekivanja po pitanju poslovanja njihovog IT odjela u tekućoj godini.

 

Istraživanjem su obuhvaćeni isključivo CIO menadžeri tvrtki u Hrvatskoj kojima IT nije primarna djelatnost. Većina tvrtki obuhvaćenih istraživanjem može se kategorizirati kao privatna poduzeća, osnovana u RH nakon 1990. (34.09%) ili naknadno privatizirana poduzeća (31,82%). Istraživanje je obuhvatilo i državne institucije (18,18%) te podružnice multinacionalnih kompanija (15,91%).

 

Glavna djelatnost poduzeća u istraživanju je podjednako proizvodna (45,45%) kao i uslužna (43,18%) uz sitnu prevagu na strani proizvodnih poduzeća.

 

Ispitani CIO menadžeri su uglavnom muškog spola (81,82%), visokog obrazovanja (70,46%), te većinom iznad 41 godinu (70,46%) iako su u istraživanju zastupljeni i mlađi CIO menadžeri.    

U tekućoj godini CIO menadžeri predviđaju povećan opseg poslovanja (54,55%) ili približno isti opseg poslovanja (40,91%). Prema istraživanju, smanjeni postotak poslovanja ili zatvaranje poduzeća u tekućoj godini nije za očekivati.

 

CIO menadžeri, očekuju da će se broj zaposlenih u IT odjelu povećavati (25.00%) ili da će se zadržavati postojeći broj zaposlenih (72.73%). Mali postotak smatra da će se dio IT tima smanjiti zbog outsourcinga 2,27% dok nitko od tvrtki ne očekuje smanjenje broja članova IT odjela zbog smanjenja opsega poslovanja.

 

Slično predviđanjima o zaposlenosti u IT odjelima CIO menadžeri očekuju budžete na povećanoj (25.00%) ili približno istoj razini (72.73%) dok se smanjenje gotovo da i ne očekuje (2,27%).

 

Istraživanje je pokazalo kako većina tvrtki planira nabavku novih tehnologija, njih 61,36% s ciljem održavanja postojeće dok  34.09% s ciljem razvoja i inovacija. Vrlo mali postotak tvrtki, njih 4.55%, ne očekuje nabavku novih tehnologija.

 

ITBIU istraživanje je potvrdilo kako će prema mišljenju većine hrvatskih CIO menadžera značajan utjecaj na djelatnost u kojoj posluje njihova tvrtka u tekućoj godini imati IT područja  sigurnosti i kvalitete informacijskog sustava te sigurnosti i kvalitete podataka. Osim navedenih, od značajnijeg utjecaja prema ispitanicima trebala bi imati IT područja poslovne analitike, poslovne inteligencije, Cloud tehnologije i mobilnog interneta. Najmanje CIO menadžera smatra da će IT područja društvenih mreža i Internet stvari u ovoj godini imati značajan utjecaja na poslovanje organizacije u kojoj djeluju, no o tim aspektima se tek provodi dubinsko istraživanje čiji će rezultati biti predstavljeni na idućoj ICT GOLD konferenciji u listopadu ove godine kada se dodjeljuju godišnje nagrade na najbolja implementirana  ICT rješenja - ICT GOLD AWARD.

 

ITBIU za VIDI.BIZ  istraživanja se rade jednom mjesečno (N=150) u bazi od 1000 IT managera hrvatskih srednjih i velikih tvrtki kojima osnovna djelatnost nisu informacijske tehnologije već ih koriste kao dio svojih poslovnih procesa ili se rade u bazi IT tvrtki i srodnih tehnološki orijentiranih mikro, malih i srednjih tvrtki registriranih u Republici Hrvatskoj. Neka ITBIU istraživanja su naručena od strane drugih zainteresiranih subjekata pa se rezultati istih neće javno objavljivati ukoliko to naručitelj istraživanja nije izrijekom dopustio te se tako javno objavljena mogu koristiti i prenositi uz naznaku izvora ITBIU za IT Biz Crunch s postavljenim linkom na izvor kao što je ova objava. 


na vrh članka

Više vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

 

Biz Tech web portal by vidi20.jpg