Menu

GSMA WAS#8: Teleoperateri danas moraju igrati ulogu sveznalica

Rovinj je od 8. do 11. listopada ugostio više 1300 menadžera i direktora iz područja veleprodaje, interkonektivnosti i roaminga na međunarodnom skupu GSMA WAS #8. U organizaciji Infobipa i Međunarodnog udruženja mobilnih operatera (GSMA) pričalo se o 5G-u, IoT-u, SMS-u nove generacije, rodnoj i kulturalnoj raznolikosti na radnom mjestu te potrebi za stalnom inovacijom.

Više...