Biz Tech web portal powered by vidi logo2

Do osnovnih digitalnih vještina kroz igru i zabavu na Digitalnoj akademiji

Digitalna akademija nov je projekt Otvorenog učilišta Algebra, namijenjen najmlađim polaznicima – učenicima osnovnih škola, a u školama će se programi i održavati. Na Digitalnoj akademiji djeca će se naučiti koristiti digitalne tehnologije, kako stvarati i uređivati nove sadržaje; razvit će logičko i računalno razmišljanje, sposobnosti rješavanja problema i naučit će kako učinkovito komunicirati i surađivati s drugima.

Više...

Organizirana dvodnevna međunarodna konferencija Data Science Monetization 2016

Tema ove dvodnevne konferencije koju su organizirali članica IN2 grupe IN2data i agencija Eventa 01 je znanost o podacima, dok je naglasak stavljen na monetiziranje goleme količine podataka koje tvrtke posjeduju i svakodnevno prikupljaju. Svaki dan u svijetu se stvara 23 trilijuna GB podataka, a tek mali broj tvrtki ispravno koristi dostupne alate kako bi izvukle korist analizirajući ih i potom koristeći za donošenje poslovnih odluka, poslovnu inovaciju ili personalizirane ponude za prave korisnike u pravo vrijeme.

Više...

Više...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next