Logo
Ispiši ovu stranicu

AI i računalne igre stižu u studijske programe FOI-a Istaknuto

AI i računalne igre stižu u studijske programe FOI-a

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u skladu sa suvremenim trendovima kontinuirano radi na unaprjeđenju svojih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa.

Prateći trendove, ali i suvremeno tržište rada, razvoj i unaprjeđenje FOI-jevih studijskih programa ide u smjeru novih modula i izbornosti koju će buduće generacije studenata moći ostvariti. Iskorakom u područja kao što su Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava, FOI ulazi u nova, inovativna i interdisciplinarna područja, a sve u skladu s potrebama IT tržišta i tvrtkama koje su kontinuirano njihovi partneri u procesu razvoja i izvođenja studijskih programa.

Budućim studentima smjer razvoja će ići kroz četiri atraktivna modula, koja FOI prepoznaje kao poslove budućnosti:

Razvoj programskih sustava

Razvoj programskih sustava je važna disciplina vezana uz razvoj informacijskih sustava i stvara temeljnu podlogu za primjenu informacijske tehnologije u okviru suvremenih organizacija. Informatizacija organizacija na globalnoj razini dobila je nezaustavljiv zamah u području digitalizacije, što u Europi nazivamo Industrijom 4.0. Primjena i integracija navedenih koncepata i tehnologija u informacijske sustave zahtijeva temeljite promjene u načinu promišljanja o dizajnu organizacijskih struktura i lanca vrijednosti. Područje je značajno za FOI jer ima poslovnu, organizacijsku i informatičku komponentu.

Umjetna inteligencija u poslovanju

Umjetnu inteligenciju čine strojno učenje, vizualizacija podataka i znanja, automatsko zaključivanje, robotika, inteligentni agenti i dr.. Strojno učenje omogućuje organizacijama nove poslovne modele i optimizaciju poslovnih procesa pritom potičući kreativan angažman zaposlenika i povećanje zadovoljstva korisnika. Povezana je i s analitikom podatkovnih skupova – relativno novom znanstvenom i stručnom disciplinom koja obuhvaća široko područje primjene računala u analizi velikih količina podataka.

Umreženi sustavi i računalne igre

Područje umreženih sustava obuhvaća četiri komponente: kiber-fizički sustavi, Internet stvari, Internet usluga i pametne tvornice. Sve četiri snažno će utjecati na organizacije, poslovne procese te način poslovanja, što implicira potrebu za sve većim brojem obrazovanih stručnjaka u tom području. Računalne igre su isto tako značajan smjer razvoja informatike koja povezuje brojne discipline, a to sve zajedno predstavlja velik interes kod mlađih generacija studenata.

Analiza i dizajn poslovnih sustava

Jedno od ključnih područja djelovanja Fakulteta organizacije i informatike je istraživanje razvoja informacijskih sustava te interakcije poslovnih procesa i informacijske tehnologije. To je povijesna uporišna točka razvoja FOI-ja. Industrija 4.0 uz prateće discipline je od izuzetnog značaja za Fakultet jer objedinjuje interakciju organizacije te informacijske i komunikacijske tehnologije u uvjetima potpune umreženosti.

"FOI je bio jedan od prvih Fakulteta u Hrvatskoj koji je uveo stručnu praksu kao obveznu na diplomskoj razini studija te na preddiplomskom trogodišnjem stručnom studiju. Sada idemo korak dalje - želimo uvesti obveznu praksu u formi «job shadowinga» i na preddiplomski sveučilišni studij, što će našim studentima dati još veći obim praktičnog znanja i direktniji uvid u stvarne poslovne procese – poručila je dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep.

Vezani članci

Copyright IT BIZ Crunch © - Powered by VIRO ITS Informacijske tehnologije i savjetovanje. All rights reserved.