Menu

HT objavio poslovne rezultate za 2018.

HT objavio poslovne rezultate za 2018.

Hrvatski Telekom objavio je revidirane konsolidirane rezultate za godinu završenu 31. prosinca 2018.

U 2018. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 7,783 mlrd kuna, što je za 0,4% više nego 2017. godine. Bez učinka Crnogorskog Telekoma, prihodi su rasli 0,6% u odnosu na prethodnu godinu.

EBITDA prije jednokratnih stavki iznosi 3,186 mlrd kuna i veća je za 1,5% u odnosu na 2017. godinu, uz jaku EBITDA maržu od 40,9% koja je veća za 0,5 postotnih bodova u usporedbi s godinom ranije. Bez učinka Crnogorskog Telekoma EBITDA je veća za 1,2% u usporedbi s godinom ranije.

Neto dobit u 2018. godini iznosi 1,061 mlrd kuna i veća je za 22,9% u odnosu na 2017. godinu.

Više od 1,8 milijardi kuna investicija u infrastrukturu i inovativne usluge

U 2018. godini Hrvatski Telekom je investirao 1,826 mlrd kuna u infrastrukturu i razvoj inovativnih usluga. Investicije u nepokretnu mrežu omogućile su optički pristup za 400 tisuća kućanstava. Nastavljeno je i kontinuirano podizanje korisničkih brzina pa su pristupne brzine novih generacija dostupne u 58,2% hrvatskih kućanstava.

U mobilnoj mreži, pokrivenost stanovništva 4G mrežom u unutarnjem okruženju iznosi 82,0%, dok je pokrivenost u vanjskom okruženju dosegla 98,5%. Početkom 2018. godine pokrenuta je modernizacija radijske pristupne mreže na području cijele Hrvatske. Ta će mreža omogućiti uvođenje 5G tehnologije u trenutku kad se za nju dodijeli potrebni radio frekvencijski spektar. Projekt bi trebao biti završen do kraja 2019. godine, a tijekom prošle godine uspješno je realiziran na gotovo 1000 lokacija na području Istre i Zagreba, Kvarnera i Dalmacije.

Kraj godine obilježilo je nezavisno međunarodno P3 priznanje za najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj i jedan od najboljih mobilnih interneta u svijetu. Hrvatski Telekom u tom je mjerenju ostvario najbolji rezultat u povijesti mjerenja P3 u Hrvatskoj te je s visokih 948 od mogućih 1000 bodova dodatno potvrdio poziciju pružatelja najkvalitetnije usluge.

Stabilizacija poslovanja Crnogorskog Telekoma i porast profitabilnosti

I Crnogorski Telekom, kojim upravlja HT u prošloj je godini ostvario dobre poslovne rezultate.

Provedeni transformacijski programi, širenje širokopojasnog pristupa, smanjenje direktnih troškova i povećanje zadovoljstva zaposlenika zaokrenuli su trendove poslovanja i doprinijeli povećanju profitabilnosti Crnogorskog Telekoma. Prvi put nakon niza godina, unatoč manjim prihodima za 1,9% u odnosu na 2017. godinu (2017/2016: -7,1 %), Crnogorski Telekom je zabilježio porast EBITDA za 5,8% u odnosu na 2017. godinu (2017/2016: -5,2%) i porast neto dobiti za 40,7% u usporedbi sa 2017. godinom (2017/2016: -45,5%).

Više od polovice dobiti za isplatu dividende uz dodatnu isplatu iz zadržane dobiti prethodnih razdoblja

Uprava i Nadzorni odbor Glavnoj skupštini Društva predložili su raspodjelu dividende od 10 kuna po dionici. 7 kuna po dionici će se isplatiti iz tekuće dobiti 2018. godine u iznosu od 568.536.829,00 kuna. Dodatno, 3 kune po dionici isplatit će se iz zadržanih dobiti prethodnih razdoblja u iznosu od 243.658.641,00 kuna.

Preostali dio iz tekuće dobiti 2018. u iznosu od 422.123.890,00 kuna predložen je za unos u temeljni kapital, povećanjem temeljnog kapitala društva bez izdavanja novih dionica razmjernim povećanjem udjela svih izdanih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

Konačnu odluku donosi Glavna Skupština, a ovaj prijedlog isplate dividende temeljen je na odličnim financijskim rezultatima kompanije u 2018. godini. Prijedlog se donosi u uvjetima poboljšanog ekonomskog i investicijskog okruženja u zemlji. Na telekomunikacijski sektor posebno pozitivno utječe odluka Vlade RH koja je smanjila naknade za radio frekvencijski spektar.

HT zadržava svoju „Politiku dividende“ i ona ostaje nepromijenjena i za 2019. godinu prema kojoj dividende mogu iznositi od 50 do 100 posto raspodjeljive dobiti Društva stečene u prethodnoj godini. Bilo koja godišnja dividenda ovisit će o ukupnom financijskom položaju Društva i njegovim potrebama za radnim kapitalom u relevantnom razdoblju; uključivat će, ali ne i ograničeno na poslovne izglede Društva, potrebe za novčanim sredstvima, financijske rezultate i druge čimbenike uzimajući u obzir pitanja oporezivanja i regulatorna pitanja, prakse plaćanja drugih europskih telekomunikacijskih operatora, kao i opću gospodarsku klimu.

HT na početku svake godine objavljuje minimalnu ciljanu dividendu za svaku godinu, koja će biti u okviru raspona navedenog u Politici dividendi. Za financijsku 2019. Uprava trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalno 6 kuna po dionici. HT će pratiti utjecaje gore navedenih mjera, razvoj ostvarenja rezultata, povećane potrebe investiranja u optiku i 5G mrežu, potencijalne prilike za akvizicije te opću ekonomsku i investicijsku klimu.

U srpnju 2017. godine pokrenut je Program otkupa vlastitih dionica („Program“), kojim se namjerava steći 2,5 milijuna dionica, a najviši novčani iznos dodijeljen Programu iznosi 500 milijuna kuna. Program otkupa dolazi kao nastavak na dosadašnju politiku isplate dividendi, a kojom Društvo dodatno pokazuje svoju namjeru povrata dijela stvorene vrijednosti svojim dioničarima. Vlastite dionice stečene u 2017. godini, za koje je dana protuvrijednost od 37,6 milijuna kuna i koje su činile 0,26 % temeljnog kapitala, povučene su u ožujku 2018. godine bez smanjenja temeljnog kapitala te se ukupan broj dionica sa 81.888.535 dionica smanjio na 81.670.064 dionice bez nominalnog iznosa, pri čemu se povećao udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu. Tijekom 2018. godine, HT je stekao daljnjih 450.517 vlastitih dionica, koje čine 0,55 % temeljnog kapitala. Za navedeno stjecanje vlastitih dionica dana je protuvrijednost u iznosu od 71.062.380,96 kuna.

Komentirajući poslovne rezultate za 2018., predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma, Davor Tomašković istaknuo je: „Hrvatski Telekom ostvario je još jednu uspješnu poslovnu godinu u kojoj je učvrstio vodeću poziciju u svim segmentima hrvatskog telekomunikacijskog tržišta. Osobito me veseli što smo, drugu godinu zaredom, osvojili certifikat P3 – Best in Test, za najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj i među najboljim u svijetu. Dobre financijske rezultate ostvario je i Crnogorski Telekom, kojim upravlja HT. Uz rast svih ključnih financijskih pokazatelja prošlu godinu obilježio je i snažan investicijski ciklus. Na naše poslovanje, kao jednom od vodećih hrvatskih investitora, pozitivno su utjecale i promjene investicijske klime, pri čemu je za telekomunikacijski sektor posebna važna odluka Vlade o smanjenju naknade za radio frekvencijski spektar. Daljnje poboljšanje investicijskog okruženja temelj je za dodatni zamah novim investicijama važnim za digitalizaciju Hrvatske“.

na vrh članka

Više vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next