Menu

Čak 35% CIO menadžera nema potporu vrha kompanije Istaknuto

Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, redovita profesorica na Katedri za informatiku zagrebačkog Ekonomskog fakulteta Prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, redovita profesorica na Katedri za informatiku zagrebačkog Ekonomskog fakulteta

Na ICT Gold Award konferenciji 2015., IT Biz Crunch forum otvorila je prof. dr. sc. Mirjana Pejić Bach, redovita profesorica na Katedri za informatiku zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, koja je predstavila rezultate nikad prije objavljenog istraživanja o izazovima, perspektivama i položaju CIO menadžera u hrvatskim organizacijama. Ispitivanje je provedeno u rujnu 2013. i rujnu 2015. godine na uzorku od 458 ispitanika iz srednjih i velikih organizacija (privatnih i javnih tvrtki, državnih institucija) u Republici Hrvatskoj, te predstavlja prvo sveobuhvatno istraživanje među CIO menadžerima ikad provedeno na ovim prostorima. 

Karakteristike CIO (Chief information officer) menadžera u Hrvatskoj
Što se tiče općenitih demografskih karakteristika zanimljiv je podatak da uvjerljivu većinu od čak 90% na ovim pozicijama čine muškarci, pa je sa samo 10% žena na vodećim pozicijama prisutna izrazita rodna neravnoteža. Pri tome je udio žena sa visokom stručnom spremom čak 58%, dok je udio muškaraca 43%. Udio magistara ili doktora znanosti je 10%. Ostali CIO menadžeri imaju srednju ili višu stručnu spremu. 

Odgovornosti CIO menadžera
Glavne odgovornosti CIO menadžera su briga o sigurnosti IT sustava (88%), osigurati pouzdan IT sustav uz minimalne troškove (87%) i brzo se prilagođavati internim i eksternim promjenama (63%). Na žalost od čak 20% CIO menadžera se očekuje da se trebaju fokusirati isključivo na tehnologiju (20%). U donošenju strateških odluka najčešće sudjeluju CIO menadžeri zaposleni u podružnicama multinacionalnih kompanija te privatnim tvrtkama osnovanima nakon 1990. godine.

Prepreke u radu CIO menadžera
Od svih ispitanih CIO menadžera, njih 35% kao najveću prepreku u radu je istaknulo nedostatak potpore od strane uprave, a 25% kaže da ih u nesmetanom obavljanju posla koči nedovoljno financijskih sredstava i zaposlenika.
Za 23% ispitanih CIO menadžera glavna prepreka u radu je isključenost iz donošenja ključnih odluka, dok njih 7% kaže kako im je prepreka u radu pritisak u postupku zapošljavanja novih članova IT odjela, što se najčešće dešava u državnim institucijama i podružnicama multinacionalnih kompanija.

Jedan od podataka koje je iznjedrilo istraživanje je i činjenica da 60% ispitanih CIO menadžera smatra da njihova znanja i vještine nisu u potpunosti iskorištena u organizaciji.

Zadovoljstvo osobnom dohotkom i poslom
Što se tiče zadovoljstva financijskom situacijom i bonusima, 13% CIO menadžera je reklo da su potpuno nezadovoljni osobnim dohotkom i bonusom, a pretežno rade u privatnim poduzećima. S druge strane 11% CIO menadžera je potpuno zadovoljno osobnim dohotkom, a pretežno su zaposleni u podružnicama multinacionalnih kompanija.
Ispitanici su morali odabrati 5 stvari koje bi promijenili u svojem poslovanju, gdje je 68% reklo da bi mijenjalo premali IT budžet, 62% bi promijenilo nedovoljno dobru percepciju CIO-a u organizaciji, 56% bi promijenilo omjer poslovnog i privatnog, 55% želi mijenjati loše mogućnosti razvoja karijere, dok 55% smatra da bi se trebala promijeniti činjenica što imaju previše odgovornosti, a premalo prava.
54% ispitanih CIO menadžera je reklo da u budućnosti žele ostati na istom radnom mjestu uz iste uvjete rada, 12% želi ostati na istom radnom mjestu no uz bolje uvjete rada. Njih 11% bi u budućnosti htjelo pokrenuti privatni posao, a 6% je izrazilo ambiciju da postanu član uprave.

Očekivanja CIO menadžera
CIO menadžeri su u istraživanju istaknuli svoja predviđanja za daljnjih godinu dana, te je njih 20%, pretežito zaposlenih u podružnicama multinacionalnih kompanija, reklo da bi trebali nabaviti nove tehnologije s ciljem razvoja i inovacija te povećati IT budžet, dok je njih 17%, uglavnom iz državnih i privatnih poduzeća istaknulo da bi trebali zaposliti nove djelatnike.
Kao najveće izazove koji su se postavili, ili će se tek postaviti pred hrvatske organizacije, ispitanici su istaknuli: „Cloud rješenja, nova rješenja u tehnologiji, velike podatke, outsorcing, ulaganje u vlastita rješenja, te da nadređene uvijek moraju podsjećati na praćenje razvoja IT tehnologija, bez obzira na njihovo trenutno zadovoljstvo.“

Ulaganje u IT kao preduvjet konkurentnosti
Profesorica Mirjana Pejić Bach zaključno ističe: „Najvažniji zaključak istraživanja je važnost ulaganja u tehnologiju koje je preduvjet ostvarenja konkurentnosti. Organizacije koje ulažu u tehnologiju, povećavaju svoju konkurentnost, a time i prihode. Na taj način, stvaraju se sredstva za ulaganja u nove tehnologije koje omogućuju poduzeću da uvijek bude ukorak s tržištem. Dešava se i obrnuto. Organizacije koje ne ulažu u IT riskiraju svoju poslovnu budućnost, jer zaostaju za konkurentnima. Vještine i znanja CIO menadžera mogu biti ključni u pokretanju pozitivnih trendova u hrvatskoj javnoj upravi i hrvatskom gospodarstvu.“
Neke od točaka istraživanja je potvrdio i C-tech summit, koji je prethodio ICT Gold konferenciji. Jedan od zaključaka tematskih okruglih stolova gdje je 20 hrvatskih CIO menadžera pod vodstvom Kristijana Zimmera, razgovaralo o potencijalu i problematici hrvatskog IT-a, je identifikacija nedovoljnih sredstava u javnom sektoru za investicije u informacijske tehnologije kao nužnog faktora da podizanje efikasnosti javnog sektora.

Igor Velimirović, izvršni direktor korporativne informacijske i komunikacijske tehnologije u Atlantic grupi je o budućnosti IT zanimanja rekao: „U svjetlu novih tehnoloških trendova kao što su računarstvo u oblaku, mobilnost, „big data“ i društvene mreže javljaju se potrebe za novim znanjima za koja se tradicionalni IT stručnjaci s postojećom edukacijom i iskustvom trebaju dodatno osposobiti. Nužna je dakle prilagodba modela rada na način da će pojaviti nove uloge unutar IT-a. Prva vrsta novih znanja su vezana za mogućnosti analize i integracije podataka iz različitih izvora (postojeći poslovni sustavi, društvene mreže, IoT tehnologije, drugi nestrukturirani i strukturirani izvori podataka) te će analitičari podataka kroz nove modele rada i alate tipa prediktivna analitika svakako dobiti nove uloge u kompanijama.“

Višnja Lovrek, menadžerica projekta e-health u HT-u, moderirala je raspravu kojoj je jedna od niti vodilja bila evolucija radnog mjesta CIO/CTO-a menadžera. Sudionici rasprave su zaključili kako pozicija CIO menadžera prvenstveno zahtijeva puno znanja i razumijevanja o samom IT-u, te da ne može biti podložna imenovanjima po liniji politike ili nadređenih u upravi. Složili su se da je upravo to čest slučaj u javnoj službi, dok ni privatnici nisu ostali imuni na imenovanja po interesu, umjesto po stvarnom znanju i vještinama.

Glavni zaključci okruglog stola koji je moderirao Tomislav Bronzin, CEO Citusa, jest da djelatnici koji rade u IT-u moraju biti obrazovani i kompetentni, te imati dovoljno znanja i vještina da odgovore na sve izazove koji se stave pred njih i njihov tim. Hrvatski C -tech level menadžeri koji su sudjelovali na C-tech Summitu naglasili se da, ukoliko se odluče prijeći u drugu tvrtku, često prije odlaska pripremaju nasljednika, kojemu prenose svoja znanja i vještine, sve kako IT sektor ne bi trpio nikakve posljedice.

na vrh članka

Više vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

 

Biz Tech web portal by vidi20.jpg