Menu

HashCode - Hrvatski dream team matematičkih i informatičkih genijalaca

Najveći hrvatski izvozni proizvod u Japan nakon tune

U jednadžbu 12345678 + 98712369 = 14159265 treba umetnuti minimalan broj znamenaka tako da operacija zbrajanja bude valjana. Za pojednostavljeni problem 1 + 1 = 3, moguće rješenje je 1 + 12 = 13, gdje su umetnute dvije znamenke. To je ujedno i minimalan broj znamenaka koje treba umetnuti.”." Uspijete li riješiti ovaj zadatak, koji nam je predstavio Davor Sutić, smiješi vam se ljetna praksa (o kojoj smo pisali nedavno), a možda i posao u HashCodeu, domaćoj firmi koja tvrdi da zapošljava samo vrhunske matematičare i informatičare.

Više...

Više vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next