Biz Tech web portal powered by vidi logo2

CARNET-u 1,3 milijarde kuna za 2. fazu programa e-Škole Istaknuto

CARNET-u 1,3 milijarde kuna za 2. fazu programa e-Škole

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET potpisala je dva ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 1,3 milijarde kuna za II. fazu programa “e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)” osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj te Europskog socijalnog fonda.

Ugovor o dodjeli 996.310.200,00 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj potpisali su ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) Tomislav Petric i ravnatelj CARNET-a Goran Kezunović.

Ugovor o dodjeli 350.000.000,00 kuna iz Europskog socijalnog fonda potpisali su, uz ravnatelja CARNET-a, ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs i pomoćnica ravnatelja ASOO-a za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije Martina Hundrić.

Sredstva su namijenjena za izgradnju lokalnih mreža u školama, opremanje škola i učionica, nabavu prijenosnih računala za nastavnike i učitelje, brojne i kontinuirane edukacije za nastavnike, ravnatelje i administrativne djelatnike o načinima primjene računalne opreme u svakodnevnom radu, razvoj digitalnih materijala i sadržaja koji se koriste u nastavi kao i razvoj e-usluga za nastavne i poslovne procese u školama.

U okviru druge faze programa e-Škole do sada su projektirane lokalne mreže u 1056 škola, a izvedeno je 767 od ukupno 1483 lokacija. Uskoro završava nabava za aktivnu mrežnu opremu koja će omogućiti stavljanje lokalnih mreža u funkciju.

Prošle godine isporučeno je 26 350 prijenosnih računala u 1200 škola, a tijekom jeseni CARNET će isporučiti još njih 26 755.

Objavljeni su i novi digitalni obrazovni sadržaji, njih 31 za 15 nastavnih predmeta za peti i šesti razred osnovne škole te prvi, treći i četvrti razred opće gimnazije.

Sa svrhom pružanja maksimalne podrške školama osnovani su mobilni timovi koje čine CARNET-ovi stručnjaci. Timovi su raspoređeni regionalno po čvorištima u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) te obilaze lokacije škola i pružaju podršku za korištenje mreže i računalne opreme.

Za provedbu projekta odgovorna je korisnička institucija, Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a projektni partneri su Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu te Inovacijski centar Nikola Tesla i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Više informacija o programu e-Škole možete pronaći na adresi https://www.e-skole.hr/.

na vrh članka

Više...

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next