Menu

Ericsson Nikola Tesla bilježi porast prihoda od prodaje, uz mješovite rezultate na drugim poljima

Ericsson Nikola Tesla bilježi porast prihoda od prodaje, uz mješovite rezultate na drugim poljima

Tvrtka Ericsson Nikola Tesla (ENT) objavila je poslovne rezultate za prvo tromjesečje 2017. godine. Hrvatska podružnica globalne kompanije bilježi nešto solidnije rezultate od svoje matične tvrtke, no vidi se da nije imuna na pad koji je ova u zadnje vrijeme doživjela. Stoga i ENT sudjeluje u općim Ericssonovim transformacijskim procesima i organizacijskim i strukturnim promjenama.

Prema izvještaju prihodi od prodaje iznose 360,4 milijuna kuna, 9% više u odnosu na prošlogodišnjih 330,8 milijuna kuna. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 24,4%, usluge za Ericsson 61,6% (od toga 10,7% udjela imaju usluge upravljanja u Hrvatskoj), dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 14%.

Prodaja u segmentu Mreža iznosi 212,3 milijuna kuna (58,9% ukupnih prihoda od prodaje), u segmentu IT i oblaka 147,1 milijuna kuna (40,8% ukupnih prihoda od prodaje), a u segmentu Medija 1 milijun kuna (0,3% ukupnih prihoda od prodaje).

Bruto dobit iznosi 53,2 milijuna kuna, što je 9,3% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (48,6 milijuna kuna). Bruto marža na razini je marže ostvarene u istom razdoblju prethodne godine te iznosi 14,7%.

Prodajni i administrativni troškovi veći su 29,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznose 24,2 milijuna  kuna (1. tromjesečje 2016.: 18,7 milijun kuna), prvenstveno kao posljedica isplate varijabilnih naknada zaposlenicima i pojačanih marketinško prodajnih aktivnosti.

Operativna dobit na razni je dobiti ostvarene u istome razdoblju prethodne godine te iznosi 29,2 milijuna kuna. Ostvaren je gubitak od financijskih aktivnosti od 3 milijuna kuna (1. tromjesečje 2016.: gubitak od financijskih aktivnosti 0,6 milijuna kuna), prvenstveno uslijed negativnih tečajnih razlika.

Dobit prije oporezivanja manja je 8,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 26,2 milijuna kuna, za razliku od prošlogodišnjih 28,6 milijuna kuna.

U prethodnoj godini u potpunosti su iskorišteni svi preneseni porezni gubici po osnovi poreznih olakšica od istraživačko-razvojnih projekata. Sukladno tome, u 1. tromjesečju obračunata je obveza poreza na dobit od 6,2 milijuna kuna (1. tromjesečje 2016.: 0,3 milijuna kuna).

Neto dobit iznosi 19,9 milijuna kuna, i niža je 29,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad je bila 28,2 milijuna kuna. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 5,5% (1. tromjesečje 2016.: 8,5%).

Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi -65,9 milijuna kuna (1. tromjesečje 2016.: -25,3milijuna  kuna). Konverzija novca iznosi -137%. Ukupna novčana sredstva, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu, na dan 31. ožujka 2017. godine iznose 208,8 milijuna kuna (28% ukupne imovine), dok su krajem 2016. godine iznosila 287,7 milijuna kuna (35,6% ukupne imovine).

Kompanija ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 745,2 milijuna kuna. Udio vlastitog kapitala  u ukupnoj imovini iznosi 41,2%.

S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 204,1 milijuna kuna (1. tromjesečje 2016.: 202,7 milijuna  kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 60,1 milijuna kuna (1. tromjesečje 2016.: 74,6 milijuna kuna).

„U prvom tromjesečju 2017. godine Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je 9 posto veće prihode od  prodaje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, zahvaljujući kontinuiranom rastu prihoda od  usluga za Ericsson te značajnom porastu prihoda od prodaje na domaćem tržištu. Time je neutraliziran pad prodaje na tržištima Zajednice Neovisnih država i Jugoistočne Europe. Zadržali smo poziciju najvećeg izvoznika u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i vodećeg izvoznika znanja u Hrvatskoj. Sukladno našim očekivanjima, Ericssonovo tržište bilježi pozitivan trend ponajviše zahvaljujući širenju odgovornosti te kompetencijama naših stručnjaka vezanih za nova tehnološka područja.“, komentirala je predsjednica ENT Gordana Kovačević i nastavila: „Naša  kompanija,  kao i  globalni  Ericsson,  nastavlja  transformacijske  procese  te  organizacijske  i  strukturne promjene. Uspostavili  smo  model  čvrste  usklađenosti  inovacijskih  ideja  i  strateških  inicijativa  s  ciljem  rasta  poslovanja  i unapređenja načina rada. Jačanje profitabilnosti i smanjenje troškova i dalje svrstavamo u svoje ključne prioritete. Sasvim  je  sigurno  da će ekonomska  neizvjesnost  i poslovni  izazovi obilježiti i nastavak godine. Stoga, stalna prilagodba  tehnološkim i tržišnim uvjetima, odgovorno upravljanje rizicima te optimalno korištenje svih resursa i dalje ostaje u središtu naše pozornosti.“

na vrh članka

Više vijesti

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next